Undersøgelser viser, at parterapi faktisk virker, og sammen kan vi skabe den tillid og ro, så I kan få taget hul på de mere sårbare snakke. Det giver sig øjeblikkelig udslag i mere nærvær, intensitet og spænding i parforholdet.

I narrativ familieterapi lytter vi til hinanden, uden at afbryde, der spørges påny. Børn og voksne skal føle sig hørt, set og forstået. Det er med andre ord vigtigt at alles perspektiver bliver fortalt. Sammen finder vi og undersøger de fortællinger, som endnu ikke er kommet frem i lyset. Det er sådanne fortællinger, jeg griber og forsøger at begribe i mit arbejde som narrativ inspireret terapeut. Vi redigerer igen og igen så den fortælling, du gerne vil fortælle om dig selv bliver fuldstændig din.

Sansemotorik og sanseintegration er vigtig for din baby, en form for organisering af indtryk til en mere meningsfuld anvendelse, så din baby kan bevæge sig, lære, læse og styrer desuden al indlæring og adfærd.